Fundacja Skene Pro Arte

adres: 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21
tel. +48 22 559 33 52, +48 608 305 688
e-mail: fundacja@skene.pl
www.skene.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Ewa Rączy