Teatr Form Różnych "Nasza Klasa"

adres: 85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
tel. +48 52 585 15 01, +48 52 585 15 03
e-mail: sekretariat@kpck.pl
www.kpck.pl
c/o Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od 2017 roku.
kierownik: Teresa Wądzińska-Szpecht
zespół: słuchacze Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: