Centrum Kultury

adres: 20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12
tel. +48 81 466 61 00, +48 81 536 03 12 (fax)
e-mail: sekretariat@ck.lublin.pl
www.ck.lublin.pl

czytania, wykłady, itp:
Maat Festival
Międzynarodowy Festiwal „Konfrontacje Teatralne”
Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych „Dźwięki Słów”

dyrektor: Aleksander Szpecht

zastępca dyrektora ds. artystyczno-programowych: Rafał Koziński