Polska Kompania Teatralna

adres: 00-849 Warszawa, ul. Pereca 2/610
tel.
e-mail:
www:

czytania, wykłady, itp:

prezes: Jarosław Gajewski