Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

adres: 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 54/56
tel. +48 42 633 26 41, +48 605 297 887
e-mail: sekretariat@aoia.pl
www.aoia.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Anna Ciszowska