Teatr Robimy

adres: 41-902 Bytom, ul. Piłsudskiego 24a
tel. +48 787 744 724
e-mail: t.robimy@gmail.com
www:
c/o Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie wydział Teatru Tańca

status organizacyjny:
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od 2019 roku.
dyrektor: Paulina Prokopiuk
zespół: Monika Jarosińska, Wojciech Kałuża, Monika kołodziejska, Stanisław Leśniewski, Magdalena Malik, Jakub Pewiński, Paulina Sajda, Mateusz Wierzbicki, Łukasz Wójtowicz

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: