Kantor, Lupa, Jarocki - rysunki i prace teatralne Lidii Wilk

miejsce: OKP Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego
kurator:
Czas trwania: od 2019-04-26 do 2019-05-25

Wystawa towarzysząca 59. Kaliskim Spotkaniom Teatralnym.