Zapraszanie. Wystawa Sarkis - Kantor

miejsce: Cricoteka
kurator: Sarkis, Hanna Wróblewska, Natalia Zarzecka
Czas trwania: od 2019-03-15 do 2019-08-11