Zakład Kulturalny

adres: 80-369 Gdańsk, Al. Rzeczypospolitej 8
tel. +48 502 240 832
e-mail: biuro.zakładkulturalny@gmail.com
www.zakładkulturalny.pl

czytania, wykłady, itp:

kierownik: Natalia Murawska