Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3
tel. +48 18 448 26 10, +48 18 448 26 11 (fax)
e-mail: kontakt@mcksokol.pl
www.mcksokol.pl

czytania, wykłady, itp:
Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

dyrektor: Andrzej Zarych