Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”

adres: 19-400 Olecko, pl. Wolności 22
tel. /fax +48 87 520 20 59
e-mail: rok@przystanek.pl
www.przystanek.pl

czytania, wykłady, itp:
Sztama – Spotkania ze Sztuką Alternatywną

dyrektor: Radosław Skrodzki