Ostrołęckie Centrum Kultury

adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel. +48 29 766 45 89, +48 29 766 45 91 (fax)
e-mail: dyrektor@ock-ostroleka.pl, sekretariat@ock-ostroleka.pl
www.ock-ostroleka.pl

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Wokół Teatru. InQbator ulicy
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych IGŁA

dyrektor: Tadeusz Wiśniewski