Związek Zawodowy Reżyserów Polskich – Gildia Reżyserów Polskich

adres: 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21
tel.
e-mail: gildia@polishdirectors.com
www.polishdirectors.com

czytania, wykłady, itp:

przewodniczący: Andrzej Jakimowski
honorowa przewodnicząca: Agnieszka Holland
dyrektor: Magdalena Lankosz