Stowarzyszenie im. Bogdana Paprockiego

adres: 04-306 Warszawa, ul. Szaserów 17/8
tel. +48 731 021 676
e-mail: stowarzyszenie@paprocki.org
www.paprocki.org

czytania, wykłady, itp:

prezes: Adam Zdunikowski