Fundacja Jutropera

adres: 00-538 Warszawa, ul. Wilcza 13/2
tel. +48 501 831 643
e-mail: magdasowi@gmail.com
www.jutropera.com

czytania, wykłady, itp:

prezes: Zofia Dowjat