Ośrodek Kultury

adres: 16-500 Sejny, ul. 1 Maja 17
tel. +48 87 516 22 00
e-mail: sekretariat@ok.sejny.pl
www.ok.sejny.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Krzysztof Dziemian