Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”

adres: 16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 37
tel. /fax +48 87 516 27 65
e-mail: sekretariat@pogranicze.sejny.pl
www.pogranicze.sejny.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Krzysztof Czyżewski