Soleckie Centrum Kultury

adres: 86-050 Solec Kujawski, ul. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" 1
tel. +48 52 387 01 57, +48 600 308 931
e-mail: centrumkultury@sck-solec.com, sekretariat@sck-solec.com
www.sck-solec.com

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Regina Osińska