Świdnicki Ośrodek Kultury

adres: 58-100 Świdnica, Rynek 43
tel. +48 74 851 56 57, +48 74 852 29 78, +48 74 851 56 61 (fax)
e-mail: sok@sok.com.pl
www.sok.com.pl

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Teatru Otwartego

dyrektor: Anna Rudnicka