Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

adres: 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 56
tel. +48 22 621 61 41, +48 22 892 04 57 (fax)
e-mail: info@teatrpolonia.pl
www.fundacjakj.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Krystyna Janda