Fundacja Scena Współczesna

adres: 00-762 Warszawa, ul.Belwederska 20/22
tel. +48 796 550 570
e-mail: scenawspolczesna@gmail.com, julia.scenawspolczesna@gmail.com
www.scenawspolczesna.pl

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania

prezes: Włodzimierz Kaczkowski