Fundacja Sztuki Arteria

adres: 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68a
tel. +48 880 628 585, +48 22 247 21 17 (fax)
e-mail: arteria@arteria.art.pl
www.arteria.art.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor artystyczny: Michał Sieczkowski