Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych Atut

adres: 00-144 Warszawa, al. Solidarności 93
tel. /fax +48 22 620 12 63
e-mail: emilian.kaminski@teatrkamienica.pl, biuro@teatrkamienica.pl
www:

czytania, wykłady, itp:

prezes: Emilian Kamiński