Mazowiecki Instytut Kultury

adres: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12
tel. +48 22 586 42 00, +48 22 624 70 01 (fax)
e-mail: mik@mik.waw.pl
www.mik.waw.pl

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Wokół Teatru. InQbator ulicy w Ostrołęce
Festiwal Teatrów Wiejskich ZWYKI
Karawana. Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji
Silence of the Body/Milczące Ciało. Międzynarodowe Warsztaty Teatru Sztuki Mimu
Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego

dyrektor: Beata Polaczyńska (do 31 sierpnia 2019 r.), p. o. dyrektora Magdalena Ulejczyk (od 1 września 2019 r.)