Muzeum Teatralne

adres: 00-950 Warszawa, pl. Teatralny 1
tel. +48 22 692 02 24, +48 22 692 02 11, +48 22 69 20 262
e-mail: muzeum@teatrwielki.pl, mchudzikowska@teatrwielki.pl
http://teatrwielki.pl/dzialalnosc/muzeum-teatralne/
c/o Teatr Wielki – Opera Narodowa

czytania, wykłady, itp:

kierownik: Monika Chudzikowska (od 1 kwietnia 2016)