Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

adres: 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 3/5
tel. +48 22 380 49 00, +48 22 380 49 01 (fax)
e-mail: sekretariat@nina.gov.pl
www.nina.gov.pl, www.ninateka.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Dariusz Wieromiejczyk