Ogólnopolski Klub Miłośników Opery „Trubadur”

adres: 03-402 Warszawa, al. Solidarności 53/28
tel. +48 22 618 75 38
e-mail: redakcja@trubadur.pl
www.trubadur.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Tomasz Pasternak
instytucja zlikwidowana z dniem 3 grudnia 2017 r.
Dnia 3 grudnia 2017 r. Stowarzyszenie rozwiązano. W stanie likwidacji.