Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ

adres: 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 30/32 lok. 42
tel. /fax +48 22 851 00 40
e-mail: assitej@poczta.onet.pl
www.assitej.pl

czytania, wykłady, itp:
Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak

prezes: Adam Biernacki
prezes honorowy: Halina Machulska, wiceprezes: Maciej Wojtyszko