Stołeczna Estrada

adres: 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79
tel. +48 22 849 32 86, +48 22 646 49 39 (fax)
e-mail: estrada@estrada.com.pl
www.estrada.com.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Andrzej Matusiak