Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

adres: 00-092 Warszawa, ul. Hipoteczna 2
tel. +48 22 827 60 61-9 (centr.), +48 22 828 92 04 (fax)
e-mail: zaiks@zaiks.org.pl
www.zaiks.org.pl

czytania, wykłady, itp:

przewodniczący: Janusz Fogler