Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne DRAMA

adres: 02-776 Warszawa, ul. Hirszfelda 1/27
tel. +48 502 221 882, +48 22 641 03 61
e-mail: andrzejp@tim.com.pl
www:

czytania, wykłady, itp:

prezes: Andrzej Pawłowski