Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych

adres: 01-318 Warszawa, ul. Szwankowskiego 1/24
tel. +48 501 392 436
e-mail: sgptm@tlen.pl, przeoczenie@tlen.pl
www.sgptm.org.pl, www.szyszka.art.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Małgorzata Szyszka

wiceprezes: Katarzyna Kwiatkowska