Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka

adres: 03-629 Warszawa, ul. Ładna 23
tel. +48 739 014 400
e-mail: stowarzyszenie@stop-klatka.org.pl
www.stop-klatka.org.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Małgorzata Winiarek-Kołucka