Towarzystwo Kultury Teatralnej

adres: 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9, lok. 3
tel. +48 22 825 39 73, +48 22 659 70 00 (fax)
e-mail: tkt@tkt.art.pl
www.tkt.art.pl

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Teatrów Wiejskich ZWYKI

prezes: Lech Śliwonik