Zakład Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN

adres: 00-950 Warszawa, ul. Długa 26/28
tel. +48 22 504 82 00, +48 22 831 31 49 (fax)
e-mail: sekretariatispan@gmail.com
www.ispan.pl

czytania, wykłady, itp:

kierownik: Joanna Krakowska