Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji – ZASP

adres: 00-536 Warszawa, al. Ujazdowskie 45
tel. +48 22 696 79 00 (sekr.)
e-mail: zasp@zasp.pl
www.zasp.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Olgierd Łukaszewicz (do 16 kwietnia 2018 r.), Paweł Królikowski (od 17 kwietnia 2018 r. do lutego 2020 r.), Krzysztof Szuster ( od 25 lutego 2020 r.)