Bałtycka Agencja Artystyczna BART

adres: 81-829 Sopot, ul. Stanisława MOniuszki 12
tel. +48 58 555 84 00
e-mail: sekretariat@bart.sopot.pl
www.bart.sopot.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor naczelny: Beata Majka