Grupa Rafała Kmity

adres: Kraków,
tel. +48 602 332 119
e-mail: arulio@tlen.pl
www.kmita.art.pl

status organizacyjny: teatr prywatny
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Grupa założona w 1993 roku.
dyrektor artystyczny: Rafał Kmita

kompozytor, kierownik muzyczny: Bolesław Rawski

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: