Scena Moliera

adres: 31-464 Kraków, ul. Chałupnika 7
tel. +48 605 551 052
e-mail: scena.moliera@interia.pl
www.scenamoliera.org.pl

status organizacyjny: stowarzyszenie
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Scena działa od 21 października 1996 roku.
dyrektor: Artur Dziurman

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: