Agencja Dramatu i Teatru „ADiT”

adres: 02-375 Warszawa, ul. Piotrkowska 5/8
tel. +48 22 822 11 99, +48 22 783 49 65
e-mail: agencja@adit.art.pl, elzbieta.manthey@adit.art.pl
www.adit.art.pl

czytania, wykłady, itp:

właściciel: Elżbieta Manthey