Gaża Agencja Aktorska Sp. z o.o

adres: 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21 bud. 3, p. 101
tel. +48 22 851 10 03
e-mail: gaza@aktorska.pl
www.aktorska.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrekcja: Elżbieta Sobolewska, Monika Stępień