Polska Agencja Muzyczna

adres: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76/408
tel. +48 22 814 17 35, +48 663 999 992
e-mail: biuro@pam.pl
www.pam.pl

czytania, wykłady, itp:

prezesi: Dominik de Virion, Tomasz Siołek