„Dialog”

adres: 00-430 Warszawa, Śniegockiej 10 m. 11
tel. +48 22 409 68 13
e-mail: dialog@instytutksiazki.pl
www.dialog-pismo.pl

redaktor naczelny: Jacek Sieradzki
wydawca: Instytut Książki