„Scena”

adres: 02-053 Warszawa, ul. Słupecka 9/3
tel. +48 22 825 39 73 , +48 22 659 79 00 (fax)
e-mail: tkt@tkt.art.pl
www.tkt.art.pl

redaktor naczelny: Lech Śliwonik
wydawca: Towarzystwo Kultury Teatralnej