„Teatr”

adres: 00-070 Warszawa, ul. Kozia 3/5 m. 6
tel. +48 22 692 88 18 (sekr.), +48 22 692 88 19 (red. nacz.)
e-mail: teatr@teatr-pismo.pl
www.teatr-pismo.pl

redaktor naczelny: Jacek Kopciński
wydawca: Instytut Książki

NAGRODY: Medal Pro Masovia