„Yorick”

adres: 00-366 Warszawa, ul. Foksal 3/5
tel. +48 22 827 87 15
e-mail: yorick@aict.art.pl, aict@aict.art.pl
www.aict.art.pl

redaktor naczelny: Tomasz Miłkowski
wydawca: Polska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT/IACT