„Notatnik Teatralny”

adres: Wrocław,
tel.
e-mail:
www:

redaktor naczelny:
wydawca:

nie istnieje od 1 stycznia 2018