Teatr Provisorium

adres: 20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12
tel. +48 81 466 61 19, +48 81 466 61 55
e-mail: provisorium@ck.lublin.pl
www.ck.lublin.pl
c/o Centrum Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2019:
liczba scen: 1

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od 1971 roku.
kierownik artystyczny: Janusz Opryński
zespół: Jacek Brzeziński, Jan Piotr Szamryk

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: