Scena Plastyczna KUL

adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 445 45 02 (tel/fax)
e-mail: scena@kul.pl
www.kul.pl
c/o Katolicki Uniwersytet Lubelski

status organizacyjny:
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr istnieje od 1969 roku.
dyrektor artystyczny: Leszek Mądzik

dyrektor techniczny: Jarosław Figura
zespół: Janusz Buchoski, Adam Brzezowski, Karol Furmanek, Hubert Gileta, Katarzyna Lisek, Maciej Mazur, Tomasz Nowak, Krzysztof Petkowicz, Sylwia Wikiera, Szymon Zygma

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: