Teatr Widzenie

adres: 20-031 Lublin, ul. Radziszewskiego 16
tel. +48 607 508 730
e-mail: widzenie@tlen.pl
www.widzenie.lublin.pl
c/o Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”

status organizacyjny: fundacja
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr powstał w 2001 roku.
kierownik artystyczny: Adam Bartoś
zespół: Joanna Dziaduszyńska, Edyta Madej, Jan Nieściur

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: